පොඩි මැජික් එකක් බලමුද?

12:16 AM 3 Comments A+ a-

3 comments

Write comments
kesh
AUTHOR
March 15, 2009 at 8:03 PM delete

එළ...එළ...මචෝ.... මමත් ඕක කළා. මරු නේද? උඹත් මරු විජ්ජාකාරයෙක්නෙ, හික්..හික්..

Reply
avatar
Unknown
AUTHOR
March 16, 2009 at 3:56 PM delete

ඈ ඇකෝ මේ වීඩියෝ එක දැන් නෑ කියන්නෙ.

Reply
avatar
CharithD
AUTHOR
March 17, 2009 at 9:06 PM delete

මොකාද එහෙම කියන්නෙ...:-

ආපහු පොඩ්ඩක් බලන්න සෙනේ

Reply
avatar